موازنه نوینی میان طبیعت و جامعه برقرار کنیم

سیاست داخلی,علی ربیعی

علی ربیعی تاکید کرد: همچنان که پیمان خود با جمهوریت و انتخابات و اصل مردمسالاری را تجدید می‌کنیم موازنه نوینی میان طبیعت و جامعه برقرار کنیم.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در توییتر نوشت: دوازده فروردین از روز سیزده فروردین جدا نیست. ما باید در ۱۳ فروردین قرارداد اجتماعی نوینی با طبیعت ببندیم. به روح نوروزی برگردیم که سرشار از احترام به طبیعت است. همچنان که پیمان خود با جمهوریت و انتخابات و اصل مردمسالاری را تجدید می‌کنیم موازنه نوینی میان طبیعت و جامعه برقرار کنیم.

 

 

 

کد N2128797