فیلم | واکنش همای به حضور خاوری در کنسرتش در کانادا

کانادا,موسیقی

واکنش پرواز همای در کنسرت کانادا به حضور خاوری در میان تماشاچیان را می بینید.

6161

کد N2125202