ظریف: ترامپ می‌تواند مدعی شکست دادن اسپارت‌ها توسط خشایارشا هم شود

سیاست خارجی,ظریف

وزیر امورخارجه کشورمان در توئیتی نوشت :ترامپ و شرکایش تلاش می کنند تا از شکست داعش که توسط خودشان با تجاوز به عراق و تحریک به ناآرامی در سوریه ایجاد و تغذیه شد، برای خود اعتبار کسب کنند.

به گزارش ایلنا، در توئیت ظریف امده است:

ترامپ و شرکایش تلاش می‌کنند تا از شکست داعش که توسط خودشان با تجاوز به عراق و تحریک به ناآرامی در سوریه ایجاد و تغذیه شد، برای خود اعتبار کسب کنند.

همچنین ادعا کردند وی مسئول نجات یهودیان هم هست.‌ تا مشغول این ادعاها هستند، او می‌تواند مدعی شکست دادن اسپارت‌ها توسط خشایارشا هم شود.

کد N2123284