بارش شدید باران در لرستان یک قربانی گرفت

کد N2122513