فیلم | فاجعه سیل گلستان چطور اتفاق افتاد؟

استان گلستان,حسین آخانی,سیل

دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست با انتشار ویدئویی در اینستاگرامش درباره علت وقوع سیل سهمگین در استان گلستان توضیح داد.

او نوشت: درست سه هفته پیش این فیلم را در تنگ راه گرفتم. این فیلم در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو هم پخش شد. اما آیا کسی را تحت پیگرد قرار دادند؟ آیا کسی به خاطر این تخلف آشکار مورد بازخواست قرار گرفت؟ ولی وقتی راهسازی برای پروژه گردشگری آشوراده متوقف شد، طی یک روز مقامات قضایی اجازه دادند دوباره از سر گرفته شود. داستان غم انگیز گلستان نتیجه بی توجهی مسئولین و از همه مهمتر نخبگان و شبکه سمن های استان است که صدایشان از اینهمه خرابکاری در نمی آید. کاش آنها از هموطنان خود در شاهرود می آموختند که چگونه جلوی ساخت جاده ابر ایستادند و چگونه این روزها جلوی معدن شاهوار ایستادگی می کنند.

[p]6767

کد N2121976