نا مادری سنگدل آنقدر به پسربچه گرسنگی داد تا بمیرد

نامادری, فرزند خواندگی, مادر خوانده بی رحم, بچه های یتیم, نامادری بی رحم, شکنجه های نامادری, زندانی شدن نامادری سنگدل, شکنجه روحی, شکنجه جسمی, بیماری نادر, جریمه نقدی نامادری سنگدل, ابزار نامادری سنگدل, فرزند خواندگی

شش سال زندان برای این نامادری بی رحمی که 8 سال فرزندخوانده خود را گرسنه نگه داشت.

به گزارش آفتاب، لیوبوف گوروت کووا» که روزگاری در شهر «ماگادان» به دلیل مراقبت از یتیمان قهرمان خوانده می شد، امروز به 6 سال زندان محکوم شد، چرا که مشخص شده است پسر بچه ای به نام «والری گوندوروف» را پس از فرزندخواندگی شکنجه و گرسنگی داده تا به دروغ ادعا کند وی دچار بیماری نادر معدوی است و بدین ترتیب 50 هزار پوند کمک هزینه بیماری برای فرزندخوانده دریافت کند.

وی به شکنجه و گرسنگی دادن والری که اینک 12.7 کیلوگرم شده، متهم شد و به 6 سال زندان محکوم شد. حالا علاوه بر پرداخت پول دریافتی، باید 8 هزار پوند نیز به عنوان خسارت بپردازد.


کد N2118529