قانون سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی در چین به تصویب رسید

اقتصاد,چين,كنگره خلق,قانون سرمايه گذاران

پکن- ایرنا- قانون سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی پیش از ظهر امروز (جمعه) در آخرین روز مجلس ملی نمایندگان خلق چین در پکن با اکثریت آرا به تصویب رسید.

به گزارش ایرنا در این قانون که شامل 6 فصل و 42 ماده است، چگونگی دستیابی سرمایه خارجی به بازار، کمک به سرمایه‌گذاری خارجی و حفاظت و مدیریت سرمایه خارجی قید شده است.
همچنین در این قانون که یکی از قوانین اساسی برای هدایت سرمایه‌گذاری خارجی در چین است چارچوب اساسی قانون و نظام نوین سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی تعیین شده است.
چین پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در پایان سال های 1970، سه قانون درباره سرمایه خارجی، یعنی قانون موسسات با سرمایه‌گذاری مشترک چین و خارجی، قانون موسسات با سرمایه خارجی و قانون موسسات با مدیریت مشترک چین و خارجی تنظیم کرده است.
هدف از تنظیم قانون سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی، جایگزینی آن با سه قانون قبلی است که نشان دهنده عزم و اراده چین برای اجرای کامل اصلاحات و درهای باز است.
کارشناسان معتقد هستند این هدف برای دفاع بیش از پیش حقوق قانونی سرمایه‌گذاری خارجی مفید است و به توسعه با کیفیت اقتصاد و درهای باز در سطح بالای چین کمک می کند.
یکی از محور مذاکرات چین و آمریکا در جنگ تجاری، رعایت مالکیت معنوی و همچنین جلوگیری از انتقال اجباری فناوری از شرکت های آمریکایی به شرکت های چینی است که در این قانون مورد بحث قرار گرفته است.
آساق**1904**
کد N2115990