فیلم | لحظه بازداشت حاملان گوشت الاغ در هرمزگان

حاملان گوشت الاغ در هرمزگان, گوشت الاغ

تصاویری از بازداشت دونفر در یکی از شهرستان های استان هرمزگان که ران الاغ حمل می کردند را می بینید.

فیلم | لحظه بازداشت حاملان گوشت الاغ در هرمزگانتصاویری از بازداشت دونفر در یکی از شهرستان های استان هرمزگان که ران الاغ حمل می کردند را می بینید.
کد N2115336