امیرمهدی ژوله و حبیب رضایی در وصف عادل فردوسی‌پور چه نوشتند؟

کد N2115177