باز هم اختلاس! | اختلاس سه میلیارد و هشتصد میلیون تومانی رئیس بانک

اختلاس, اختلاس رئیس بانک کشاورزی, رئیس سابق بانک کشاورزی, بانک کشاورزی, شعبه مرکزی بانک کشاورزی, پول مشتریان بانک, دو میلیارد و یکصد میلیون تومان, مشتریان بانک, اختلاس و برداشت وجوه مشتریان و بانک, سید حسین مقدس, مقام قضایی , دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی, فساد, فساد بانکی, فساد مالی, مبارزه با فساد, مبارزه با فساد مالی,

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی گفت: رئیس سابق شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند که از سال ۱۳۹۱ به مدت حدود ۶ سال، مسئولیت این شعبه را برعهده داشته است به اتهام اختلاس و برداشت وجوه مشتریان و بانک بازداشت شد.

به گزارش آفتاب، سید حسین مقدس در این باره اظهار کرد:رئیس سابق شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند که از سال ۱۳۹۱ به مدت حدود ۶ سال، مسئولیت این شعبه را برعهده داشته است به اتهام اختلاس و برداشت وجوه مشتریان و بانک به مبلغ حدود ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان (سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان) بازداشت شد.

این مقام قضایی بیان کرد: مشارالیه بعضا وجوه اخذ شده از مشتریان را به حساب ثالث منتقل و از حساب ثالث برای خود برداشت می‌کرده، ولی گواهی سپرده برای مشتریان بانک بدون اقدام در سیستم بانک، صادر می‌نموده است.

مقدس گفت: با انقضای مدت مدیریت این متهم و مراجعه یکی از مشتریان و ارائه گواهی سپرده جهت دریافت سپرده خود به مبلغ یکصد میلیون تومان و بررسی سوابق سپرده‌ها و احراز عدم ثبت این سپرده و همچنین سپرده‌های متعدد دیگر مشتریان در سیستم بانک کشاورزی، این اختلاس کشف گردید.

وی در پایان گفت: این متهم تاکنون دو میلیارد و یکصد میلیون تومان از مبلغ اختلاس شده را تسویه کرده و در حال حاضر با قرار تأمین کیفری در زندان بیرجند بازداشت می‌باشد.

منبع، عصر ایران
کد N2114747