آخرین تصویر ارسالی مریخ‌نورد ناسا پیش از طوفان مریخی

کد N2114681