تنها عکس رنگی از بهروز وثوقی در «گوزن‌ها»

کد N2112920