دختر جوان با استفاده ازفنون رزمی از دست عاشق دیوانه اش گریخت!

مزاحمت خیابانی, دختر رزمی کار, کتک زدن مزاحم خیابانی, دزدیدن دختر مورد علاقه, فرار از دست آدم ربا, آدم ربایی

پسر جوان که با ربودن دختر مورد علاقه اش قصد آزار او را داشت، با ضربه های دختر رزمی کار ناكاوت شد.روزهای پایانی هفته گذشته دختر جوانی با حضور در پلیس آگاهی تهران از پسر جوانی به اتهام آدم ربایی شکایت کرد

 به گزارش آفتاب، شاکی به افسر تحقیق گفت: من در يك داروخانه در مرکز پایتخت کار میکنم. هر شب ساعت ۹ آنجا را ترك كرده و به خانه بازمی گردم. از چندی پیش پسری مدام اطراف محل کارم پرسه می زد و زمانی که از داروخانه بیرون می آمدم مزاحمم میشد. حتی چندبار راهم را سد کرد و پیشنهاد دوستی داد که قبول نکردم و از او خواستم مزاحمم نشود. جوان غريبه دست بردار نبود و نمی دانم چطور شماره تلفن همراهم را به دست آورده و در تلگرام برایم پیام می فرستاد. تصمیم گرفتم از جوان مزاحم شکایت کنم. چند شب قبل بعد از ترك محل کارم در خیابان منتظر تاکسی بودم که خودرویی پیدا نکردم و پیاده به مسیرم تا خیابان اصلی ادامه دادم.

شاکی ادامه داد: پس از طی مسافتی خودروی پژویی راهم را سد کرد. راننده که پیاده شد متوجه شدم همان جوان مزاحم است خواستم فرار کنم که او به سمتم حمله ور شد، با چاقو مرا تهدید کرد و به زور به داخل خودروی پژو ۲۰۶ انداخت. هرچه التماس کردم رهایم کند بی فایده بود. تهدیدم میکرد که مرا مورد آزار و اذیت قرا می دهد و از من فیلم سیاه تهیه می کند تا مجبور شوم با او دوست شوم. او مرا به محله‌ای خلوت کشاند و می خواست به زور به داخل خانه ای ببرد که با وی درگیر شدم و با استفاده از فنون رزمی که بلد بودم او را كتك زدم که چاقو از دستش افتاد. بعد آنقدر کتکش زدم که کف خیابان افتاد و من فرار کردم.

با شکایت دخترجوان، چهره نگاری از متهم فراری انجام و تحقیقات برای دستگیری او آغاز شد.این در حالی بود که ماموران با استعلام شماره پلاک خودروی پژو، صاحب آن را شناسایی کرده و او بازداشت شد.این جوان در بازجویی مدعی بود در ماجرای ربودن دختر جوان نقشی نداشته و نمی داند چه کسی او را ربوده است.در این مرحله شاکی به پلیس آگاهي احضار شد و زمانی که در مواجهه حضوری با پسر جوان قرار گرفت، معلوم شد که او مرد آدم ربا نبوده و خودرویش را مدتی به دوستش قرض داده بود.در ادامه شهروز ۲۵ ساله به عنوان مرد آدم ربا شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت تا این که دو روز پیش بازداشت شد.

متهم در بازجویی های اولیه مدعی شد که شاکی دروغ می گوید و او را نمی شناسد، اما زمانی که و در مواجهه حضوری با شاکی قرار گرفت دسکوت خود را شکست و اعتراف کرد.

شهروز متهم جوان به افسر تحقیق گفت: يك روز به طور اتفاقی برای خرید دارو به داروخانه رفته بودم که با دیدن شاکی دلبسته اش شدم و تصمیم گرفتم هرطور شده با او دوست شوم، چند بار او را تعقیب کرده و راهش را سد کردم. او تهدید کرد از من شکایت می کند. آن شب با سوار شدن به خودروی امانتی دوستم به سمت داروخانه رفتم. تصمیم گرفتم که او را بعد از ربودن مورد آزار و اذیت قرار دهم و فیلم سیاه بگیرم تا مجبور به دوستی با من شود. آن شب او را در خیابان تعقیب کردم و به زور ربودم و زمانی که خواستم وی را به خانه منتقل کنم دختر جوان مرا با استفاده از فنون رزمی به شدت كتك زد که مصدوم شدم و چند روز در خانه بستری بودم.

منبع، فارس


کد N2095455