ابزار جدید تامین مالی برای تولید

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی در اقتصاد بسیار مهم است و باید ...

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی در اقتصاد بسیار مهم است و باید تلاش کنیم بخشی از سرمایه‌های موجود در این بخش را به طرف تولید سوق دهیم.

سعید زرندی گفت: در برنامه ششم از بیمه مرکزی خواسته شده است، استفاده از منابع این بخش در راستای تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی انجام شود. وی گفت: با توجه به ساختار مالکیت موسسات بیمه و وابستگی آنها به بانک‌ها، بخشی از منابع موسسات بیمه ای، درسپرده‌گذاری بانکی است. بنابراین پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تعیین سقف برای سپرده‌گذاری منابع مالی موسسات بیمه نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور است. به این ترتیب بخش بیشتری از منابع تجهیز شده، با اطمینان بیشتر صرف تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد کشور شوند. معاون طرح و برنامه تاکید کرد: در دنیا بخش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه به اندازه‌ای قوی است که عمده هزینه عملیاتی شرکت‌های بیمه از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری تامین می‌شود و از زاویه بخش تولید نیز، شرکت‌های بیمه جزء اصلی ترین تامین‌کنندگان مالی پروژه‌های بزرگ و بلندمدت اقتصادی محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد: ساختار سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بیمه باید تغییر کند تا بیمه‌ها ترغیب شوند، به‌صورت حرفه‌ای به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در حوزه‌های مولد تولیدی ورود کنند. معاون طرح و برنامه وزارت «صمت»  اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمادگی تعامل کامل با شرکت‌های بیمه و معرفی پروژه‌های سودآور و اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری مستقیم را دارد. زرندی گفت: پروژه‌های مذکور می‌توانند در قالب مشارکت در ساخت (پروژه‌های دارای درصد پیشرفت فیزیکی بالا)، جذب منابع جهت سرمایه در گردش، همچنین جذب منابع در راستای توسعه، بازسازی و نوسازی و سایر انواع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به‌عنوان طرف سرمایه پذیر شرکت‌های بیمه باشند.وی تاکید کرد: رویکرد جدید ما، استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی برای تولید است و به دنبال استفاده از همه ظرفیت‌های اقتصادی همچون، بورس، بیمه و... باشیم که البته این امر مستلزم فرهنگ‌سازی در فعالان صنعتی نیز هست.

کد N2087084