درباره اعتراض عجیب همایون غنی زاده در جشنواره فجر | ویدئو

حالا خورشید,رضا رشیدپور,صحبت های همایون غنی زاده,صحبت های غنی زاده,صحبتهای همایون غنی زاده,صحبت های همایون غنی زاده در جشنواره,اختتامیه جشنواره فجر,صحبت های همایون غنی زاده در جشنواره فجر,سخنان همایون غنی زاده,اختتامیه جشنواره فیلم فجر,حرفهای همایون غنی زاده,صحبتهای همایون غنی زاده در اختتامیه,صحبت های همایون غنی زاده در اختتامیه,سیمرغ بلورین,همایون غنی زاده چه گفت

شب گذشته مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر با یک حاشیه همراه بود؛ همایون غنی زاده، کارگردان فیلم «مسخره باز» حاضر نشد سیمرغ این جشنواره را در بخش «نگاه نو» بپذیرد و به جای خود یک مهاجر اهل افغانستان را روی سن فرستاد تا پیامش را برای حاضرین بخواند.

این حاشیه، امروز در برنامه حالا خورشید با واکنش رضا رشیدپور همراه بود. صحبت های رشیدپور را در این باره ببینید و بشنوید.

درباره اعتراض عجیب همایون غنی زاده در جشنواره فجر | ویدئوشب گذشته مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر با یک حاشیه همراه بود؛ همایون غنی زاده، کارگردان فیلم «مسخره باز» حاضر نشد سیمرغ این جشنواره را در بخش «نگاه نو» بپذیرد و به جای خود یک مهاجر اهل افغانستان را روی سن فرستاد تا پیامش را برای حاضرین بخواند.
کد N2086653