مقدم‌فر مشاور فرهنگی رسانه‌ای فرمانده کل سپاه

نفوذ در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر با هدف چالش آفرینی

مقدم فر, مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه, آفتاب, انقلاب, مسئولان

دشمن با ایجاد جنگ شناختی درصدد نا امید کردن مردم از انقلاب و نظام است.

به گزارش خبرنگار آفتاب: مقدم‌فرمشاور فرهنگی رسانه‌ای فرمانده کل سپاه گفت، دشمن با ایجاد جنگ شناختی درصدد نا امید کردن مردم از انقلاب و نظام است این جنگ دو نقطه آماج مهم دارد. هم مسئولان و هم مردم در آماج این جنگ قرار گرفته‌اند. از یک طرف درصدد نفوذ عناصر خود به مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام هستند تا هم اعتبار نظام اسلامی را در نزد مردم خدشه دار کنند و هم این که با تصمیم‌سازی غلط خود برای نظام چالش آفرینی کنند و مسائل فرعی را جای مسائل اصلی بنشانند.
کد N2086619