لحظه ورود کی‌روش به کلمبیا و سورپرایز یک ایرانی | فیلم

کی‌روش, کارلوس کی روش,لحظه ورود کی‌روش به کلمبیا,سورپرایز کی‌روش

لحظه ورود کارلوس کی‌روش به کلمبیا یک ایرانی وارد منطقه مخصوص خبرنگاران شده و از کی روش تشکر می‌کند. واکنش کارلوس به این اتفاق را ببینید.

لحظه ورود کی‌روش به کلمبیا و سورپرایز یک ایرانی | فیلملحظه ورود کارلوس کی‌روش به کلمبیا یک ایرانی وارد منطقه مخصوص خبرنگاران شده و از کی روش تشکر می‌کند. واکنش کارلوس به این اتفاق را ببینید.

کد N2082959