واکنش قاسمی به فضاسازی های اخیر علیه وزارت خارجه؛

عده ای با اخبار کذب به دنبال ایجاد آشفتگی در بازار هستند

کد N2058721