حسن آقامیری به خلع لباس و ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد

سیاست داخلی,حسن آقامیری

حسن آقامیری گفت که با حکم دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس محکوم شده است.

به گزارش ایلنا، سیدحسن آقامیری روحانی معروف در اینستاگرامش نوشته است که با شکایت دادستان ویژه تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری دادگاه ویژه روحانیت به ۲ سال حبس تعلیقی و خلع لباس دائم محکوم شده است.

 

کد N2058613