بازیگر «هزارپا» ۲۰ سال پیش در یک عکس سیاه‌ و سفید

کد N2057847