۲۲ دی | تیتر یک روزنامه‌های ورزشی صبح ایران

روزنامه

همشهری‌آنلاین: تیتر یک روزنامه‌های ورزشی صبح ایران به صحبت‌های کی‌روش و بازی تیم ملی ایران و ویتنام اختصاص دارد:

ایران‌ورزشی: کی‌روش: الان وقت صحبت درباره کلمبیا نیست

خبرورزشی: جنگ ویتنام

گل: عصر صعود!

پیروزی: بازی ساده

ابرارورزشی: تمرینی سنگین برای بازیهای بعد

خراسان‌ورزشی: فینال دوم