استفاده از بمب‌های قاصد و ماوریک در رزمایش فداییان حریم ولایت | تصاویر

کد N2057579