فیلم | هم‌خوانی امیرعباس گلاب با یک دختر در کنسرت تهران

کنسرت, موسیقی, موسیقی پاپ

لحظاتی از همخوانی امیرعباس گلاب با سارینا دختر خردسالی که به کنسرتش در تهران آمده بود را می بینید.

فیلم | هم‌خوانی امیرعباس گلاب با یک دختر در کنسرت تهرانلحظاتی از همخوانی امیرعباس گلاب با سارینا دختر خردسالی که به کنسرتش در تهران آمده بود را می بینید.

کد N2057192