اعدام یک آدم‌ربا و متجاوز در کازرون

آدم ربایی,اعدام,تجاوز

میزان نوشت: اعدام یک محکوم ٣١ ساله که به جرم آدم ربایی و لواط به عنف محکوم شده بود صبح امروز در میدان بعثت کازرون و در ملاء عام اجرا شد.

اعدام یک محکوم ٣١ ساله که به جرم آدم ربایی و لواط به عنف به اعدام محکوم شده بود صبح امروز در میدان بعثت کازرون و در ملاء عام اجرا شد.

این محکوم به اعدام که در سال ٩٥ با فریب اقدام به ربایش دو نوجوان ۱۵ ساله و لواط به عنف کرده بود دارای سوابق متعدد کیفری بود که پس از دستگیری در شعبه ٤ دادگاه کیفری یک استان مستقر در شهرستان کازرون به اعدام محکوم گردید و حکم مذکور در شعبه ٤٢ دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.

این محکوم به اعدام به لحاظ ارتکاب به آدم ربایی نیز به ١٥ سال حبس محکوم گردیده بود.

کد N2056831