آزمایش تنفس برای تشخیص زودرس سرطان

سرطان

همشهری آنلاین: یک کارآزمایی بالینی در حال انجام است تا مشخص شود آیا آزمایش تنفس می‌تواند وجود سرطان در بدن را تشخیص دهد یا نه.

به گزارش بی‌بی‌سی پژوهشگران می‌خواهند دریابند آیا نشانه‌های انواع متفاوت سرطان را می‌توان در الگوهای مولکول‌های موجود در هوای تنفسی شناسایی کرد.

گروه پژوهش سرطان بریتانیا در دانشگاه کمبریج نمونه‌های تنفسی ۱۵۰۰ نفر را که برخی دچار سرطان بودند، گردآوری خواهد کرد.

اگر ثابت شود این تکنولوژی کارآمد است، این امیدواری به وجود می‌آید که بتوان از آزمایش‌های تنفس را بتوان در پزشکی عمومی برای تصمیم‌گیری برای نیاز به ارجاع برای آزمایش‌های بیشتر استفاده کرد.

پژوهشگران می‌گویند آزمایش تنفس بالقوه می‌توانند در کنار آزمایش خون و ادرار برای کمک به پزشکان برای شناسایی سرطان در مراحل اولیه به کار رود، اما دو سال طول خواهد کشید تا نتایج این آزمایش روشن شود.

مولکول‌هایی به نام «ترکیبات آلی فرار» (VOC) هنگامی که سلول‌ها در بدن واکنش‌های شیمیایی‌های درون خود انجام می‌دهند، آزاد می‌شوند.

اما هنگامی سرطان یا بیماری‌های دیگری وجود داشته باشند، رفتار طبیعی سلول‌ها تغییر می‌کند و واکنش‌های شیمیایی متفاوتی در آن‌ها رخ می‌دهد و الگوهای مولکولی متفاوتی در هوای ریه‌ها آزاد می‌شوند.

این پژوهشگران در تلاش‌اند تا این الگوهای مولکولی یا به‌اصطلاح شاخص‌های بو را در تنفس افراد با استفاده از تکنولوژی نمونه‌برداری از هوای ریه‌ها شناسایی کنند. هدف نهایی آن‌ها این است که مشخص کنند آیا انواع متفاوت سرطان الگوها یا شاخص‌های متفاوتی ایجاد می‌کنند که بتوان آن‌ها در مراحل اولیه شناسایی کرد یا نه.

بسیاری از پژوهشگران در سراسر جهان سال‌ها درباره امکان استفاده از آزمایش‌های تنفسی برای شماری از سرطان‌ها ازجمله سرطان ریه کار کرده‌اند.

شواهد امیدوارکننده‌ای وجود دارد که آزمایش‌های تنفسی می‌توانند علائم پیش‌سرطانی را شناسایی کنند، اما هنوز معلوم نیست که این آزمایش‌ها چقدر دقیق هستند.

هر آزمایش پزشکی که قرار باشد برای شمار بزرگی از بیماران به کار رود، باید به آن‌قدر حساس و دقیق باشد که از موارد تشخیص نادرست و موارد مثبت کاذب جلوگیری شود. درمجموع، راهی دراز و پژوهش‌های بسیار بیشتری بر روی شمار بیشتری از افراد انجام شود تا این آزمایش تنفس در به مطب پزشکان راه یابد.