قرق‌ اختصاصی رفسنجان، قربانی تاره جنجال رسانه‌ای

کد N2055181