مصاحبه با امین زندگانی، درباره تئاتر مده آ سن مدار

تئاتر مده آ سن مدار, مصاحبه با امین زندگانی, الیکا عبدالرزاقی, سالن تئاتر شهرزاد

نمایش مده آی سن مدار به کارگردانی بورژین عبدالرزاقی، تهیه کنندگی امین زندگانی و هنرمندی الیکا عبدالرزاقی، احمد ساعتچیان و مهدی بجستانی در سالن تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت. متن این نمایش توسط آنکا ویسده نمایشنامه نویس فرانسوی به نگارش در آمده و توسط مهدی بجستانی و احمد ساعتچیان ترجمه شده است.

آفتاب: نمایش مده آی سن مدار به کارگردانی بورژین عبدالرزاقی، تهیه کنندگی امین زندگانی و هنرمندی الیکا عبدالرزاقی، احمد ساعتچیان و مهدی بجستانی در سالن تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت. متن این نمایش توسط آنکا ویسده نمایشنامه نویس فرانسوی به نگارش در آمده و توسط مهدی بجستانی و احمد ساعتچیان ترجمه شده است.
مصاحبه با امین زندگانی، درباره تئاتر مده آ سن مدارنمایش مده آی سن مدار به کارگردانی بورژین عبدالرزاقی، تهیه کنندگی امین زندگانی و هنرمندی الیکا عبدالرزاقی، احمد ساعتچیان و مهدی بجستانی در سالن تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت. متن این نمایش توسط آنکا ویسده نمایشنامه نویس فرانسوی به نگارش در آمده و توسط مهدی بجستانی و احمد ساعتچیان ترجمه شده است.
کد N2031935