تجاوز به هفت پسر بچه | متهم به لحاظ روانی سالم است

شاهین صمدپور, اینستاگرام شاهین صمدپور, تجاوز به کودکان, تجاوز به هفت کودک, متجاوز به هفت کودک, کودک آزاری , تجاوز, مهرآفرین, کودکان, اهواز, خوزستان, موسسه مهرآفرین

با پدر یکی دیگه از بچه ها حرف زدم (همون پدری که بچه اش مدتی در بیمارستان بستری بود)، گفت همسر من بعد از اون ماجرا دچار مشکل عصبی شده و قرص اعصاب استفاده می کنه من حتا شرایط گرفتن وکیل هم نداشتم حق بچه های مارو بگیرید....


الان با پدر یکی دیگه از بچه ها حرف زدم (همون پدری که بچه اش مدتی در بیمارستان بستری بود)

گفت همسر من بعد از اون ماجرا دچار مشکل عصبی شده و قرص اعصاب استفاده می کنه من حتا شرایط گرفتن وکیل هم نداشتم حق بچه های مارو بگیرید.

گفتم من تمام تلاشم رو می کنم خانم دانشور هم پریروز با استان دار خوزستان صحبت کردن ایشون هم گفته این ماجرارو پیگیری می کنه .

این پدری هم که باهاش مصاحبه داشتم گفت با من هم از چند جا تماس گرفتن و قرار شده رسیدگی سریع به این ماجرا بشه .

بچه های عزیز روزنامه قانون هم قراره با یکی از این پدرها مصاحبه ای داشته باشن و .‌‌...

خلاصه همه داریم تلاش می کنیم و تا احقاق حقوق این بچه ها از این پرونده دست نمی کشیم .

تا به امید خدا ببینیم چی پیش میاد...

تجاوز به هفت پسر بچه | متهم به لحاظ روانی سالم استبا پدر یکی دیگه از بچه ها حرف زدم (همون پدری که بچه اش مدتی در بیمارستان بستری بود)، گفت همسر من بعد از اون ماجرا دچار مشکل عصبی شده و قرص اعصاب استفاده می کنه من حتا شرایط گرفتن وکیل هم نداشتم حق بچه های مارو بگیرید....