تجاوز به هفت پسر بچه | گفتگو با پدر یکی از قربانیان

شاهین صمدپور, اینستاگرام شاهین صمدپور, تجاوز به کودکان, تجاوز به هفت کودک, متجاوز به هفت کودک, کودک آزاری , تجاوز, مهرآفرین, کودکان, اهواز, خوزستان, موسسه مهرآفرین

خواهش می کنم اجازه بدید در کمال آرامش به اهداف مون که اولن گرفتن حق این بچه هاست و در وهله ی بعدی آگاه سازی جامعه و کم کردن اتفاقات این شکلی هستش برسیم ممنونم از همه ی شما عزیزانم .

پست اینستاگرام شاهین صمدپور:

یک: امیدوارم این پدر دل سوخته و همه ی خانواده ها بتونن حق فرزندان شون رو بگیرن

دو: خواهش می کنم تو کامنت ها به هیچ وجه به هیچ مسئولی توهین نکنید، طرح این مسائل به اندازه ی کافی ممکنه برای من حاشیه ایجاد بکنه ، خواهش می کنم اجازه بدید در کمال آرامش به اهداف مون که اولن گرفتن حق این بچه هاست و در وهله ی بعدی آگاه سازی جامعه و کم کردن اتفاقات این شکلی هستش برسیم ممنونم از همه ی شما عزیزانم .

سه : از صمیم قلب به این پدر شجاع درود می فرستم ، آفرین بر شما که شهامت به خرج دادید و نذاشتید یه مجرم متجاوز راحت کارشو بکنه و هیچ کس هم نفهمه .

تجاوز به هفت پسر بچه | گفتگو با پدر یکی از قربانیانخواهش می کنم اجازه بدید در کمال آرامش به اهداف مون که اولن گرفتن حق این بچه هاست و در وهله ی بعدی آگاه سازی جامعه و کم کردن اتفاقات این شکلی هستش برسیم ممنونم از همه ی شما عزیزانم .