هشدار ویژه کودک ربایی: نگذاریم کودکان دیگری به سرنوشت آتناها و بنیتاها گرفتار شوند | فیلم کودک گمشده

شاهین صمدپور, آیناز غلامی, هشدار آتنا بنیتا, گمشده, کودک ربایی, کودک گمشده, آتنا اصلانی, بنیتا 8 ماهه, اینستاگرام شاهین صمدپور

شاهین صمدپور، تهیه کننده، مجری، برنامه ساز و گزارشگری که با کمک مردم، کودکان گمشده را پیدا و به آغوش خانواده هایشان باز می گرداند. ویدیویی تهیه و در اینستاگرام منتشر کرده است که در آن از مردم خواسته تا آیناز که مدتی است از او خبری نیست را پیدا و به آغوش گرم خانواده اش بازگردانند.

شاهین صمدپور: دیروز با پدر آیناز صحبت کردیم دیدیم تا من بخوام برم همدان یا ایشون بیاد تهران وقت رو از دست دادیم این بود که از ایشون دیشب زحمت کشید یه تیکه خودشون با  گوشی از خودشون گرقتن و برای من فرستادن منم تا صبح عجله ای روش کار کردم که زودتر پخش اش کنیم شما هم از هر راهی که فکر میکنید درست تره برای پیدا شدنش تلاش خودتون رو بکنید.
ایشالا مثل پرنیا پیدا شدنش رو باهم جشن بگیریم.
هشدار ویژه کودک ربایی: نگذاریم کودکان دیگری به سرنوشت آتناها و بنیتاها گرفتار شوند | فیلم کودک گمشدهشاهین صمدپور، تهیه کننده، مجری، برنامه ساز و گزارشگری که با کمک مردم، کودکان گمشده را پیدا و به آغوش خانواده هایشان باز می گرداند. ویدیویی تهیه و در اینستاگرام منتشر کرده است که در آن از مردم خواسته تا آیناز که مدتی است از او خبری نیست را پیدا و به آغوش گرم خانواده اش بازگردانند.