در پیام وزیر آموزش و پرورش مطرح شد:

کوشش برای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در بین دانش آموزان

اجتماعی

وزیر آموزش و پرورش به مناسبت برگزاری «هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی» در سطح مدارس کشور پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد به بطحایی به مناسبت برگزاری هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی» در سطح مدارس کشور پیامی صادر کرد. این پیام به شرح زیر است: در عصر حاضر ، نظام تعلیم و تربیت، خانواده ها، کارشناسان ، سازمان و رسانه ها با پرسش هایی روبرو هستند که پاسخگویی به آن ها نیازمند اندیشه، دانش و مهارت هایی خاص است: چگونه می توان از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر محافظت کرد؟ موثرترین راهکار توانمندساختن کودکان و نوجوانان برای رویارویی و مبارزه با آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر چیست؟ در مقایسه با حجم فزاینده و رو به رشد مخاطرات روانی اجتماعی تهدید کننده کودکان و نوجوانان ، در زمینه آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر ، چه باید کرد؟

بررسی شواهد و تجربیات اخیر در ایران و در سایر کشورها نشان می دهد که راهکارهای شناخته شده محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر از این قرارند: آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان و نوجوانان و توانمندسازی ایشان برای مواجهه موثر با آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر. آموزش مهارت های فرزندپروری به والدین و آگاه ساختن ایشان در مورد خطراتی که فرزندان شان را تهدید می کند. شناخت مخاطرات و عوامل مخاطره آمیز کودکان و نوجوانان و کوشش برای کنترل و کاهش آن ها. شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر و ارائه خدمات مورد نیاز درمان، مشاوره و مددکاری  به ایشان طراحی فرصت های مناسب و با نشاط از طریق فعالیت جایگزین فرهنگی، هنری و ورزشی برای کودکان و نوجوانان.

وزارت آموزش و پرورش، با هدف مبارزه فراگیر با آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر تهدید کننده دانش آموزان، در کنار کوشش برای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در بین دانش آموزان، برنامه های گسترده ای در سطح مدارس کشور شاملطیف متنوعی از برنامه های آموزشی، فرهنگی و مراقبتی، در قالب برنامه های مختلف آموزش مهارت های خودمراقبتی، توانمندسازیدانش آموزان، والدین و کارکنان، اجرای فعالیت های فرهنگی ترویجی، اجرای برنامه های مبتنی بر مشارکت دانش آموزان وخدمات مربوط به شناسایی و توانمندسازی دانش آموزان در معرض خطر ، در دست اجرا دارد. علاوه بر این ، با راه اندازی شبکه تعاملی آموزش و پرورش، ظرفیت ارزشمندی  برای گسترش و فراگیری آموزش های توانمندسازی و مهارت آموزی در زمینه سلامت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی فراهم آمده است که فیلم های آموزشی و ترویجی پیشگیرانه برای دانش آموزان، والدین و کارکنان ،‌بر روی شبکه تعاملی ، به نمایش گذاشته می شود.

برگزاری هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی ، یکی از اقداماتی است که وزارت آموزش و پرورش، با هدف گسترش نهضت فرهنگی و اجتماعی پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، در سطح مدارس کشور برگزار می کند،‌ زیرا مدرسه کانون تمرکز سرمایه گذاری های کشور برای مبارزه با آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر و نقطه تمرکزی برای طراحی و توسعه مداخلات بموقع در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر و ارائه خدمات مختلف در رویدادهای مربوط به فوریت های روانی اجتماعی دانش آموزان و خانواده هایشان است.

در این فرصت مغتنم، هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی را گرامی می دارم و ضمن اعلام آمادگی جهت گسترش همکاری برای افزایش ظرفیت مداخلات پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در سطح مدارس کشور، از خانواده های عزیز ، همکاران گرامی ، سازمان ها و  رسانه ها در همکاری و حمایت از برنامه ها و فعالیت های وزارت آموزش و پرورش، تشکر و قدردانی می نمایم.

کد N2011751