محمد علی نجفی و همسرش و پایان حواشی + عکس

ازدواج مجدد نجفی, ازدواج مجدد شهردار سابق, ازدواج مجدد محمد علی نجفی, محمد علی نجفی زن دوم

محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران با انتشار تصویری از خود و همسرش همراه با یک شعر در اینستاگرام به همه حواشی ایجاده شده اخیر علیه خود پاسخ داد.

محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران با انتشار تصویری از خود و همسرش همراه با یک شعر در اینستاگرام به همه حواشی ایجاده شده اخیر علیه خود پاسخ داد.
نجفی نوشت: «بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم…فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم…اگر غم لشکر انگیزد و خون عاشقان ریزد…من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم».
میترا نجفی همسر قانونی محمد علی نجفی شهردار سابق تهران در واکنش به حواشی اخیر پیرامون دکتر نجفی گفته بود: هر فردی می تواند عاشق بشود و ازدواج کند ،همه انسان ها تا زمانی که جان دارند در وجود ما حس دوست داشتن وجود دارد.

کد N2006708