سازمان گسترش و نوسازی صنایع:

خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمت ندارند | قیمت های فعلی کاذب است

اقتصادی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع اعلام کرد: ارایه پیشنهاد اصلاح قیمت از سوی خودروسازان به مراجع ذیربط از قبیل سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار، ضرورتا به مفهوم پذیرش آن درخواست نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با توجه به اینکه  برخی برداشت های غیر واقعی مبنی بر گران شدن خودرو از گفت و گوی دیروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایدرو  صورت پذیرفته است به اطلاع می رساند چنانچه در این گفت و گو به صراحت بیان شده خودروسازان مجوز و حق افزایش قیمت را ندارند. بدیهی است ارایه پیشنهاد اصلاح قیمت از سوی خودروسازان به مراجع ذیربط از قبیل سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار، ضرورتا به مفهوم پذیرش آن درخواست نخواهد بود و ارایه پیشنهاد و تقاضای بررسی کارشناسی از سوی بسیاری از  صنوف تولیدی به این مراجع به طور مستمر انجام می گیرد و منحصر به صنعت  خودرو نیست.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو)، چنانچه در گفت و گوهای اخیر رییس سازمان مکرراً تصریح شده؛ معتقد است قیمت های فعلی بازار آزاد خودرو غیرواقعی، کاذب و ناشی از التهاب های روانی ماه های اخیر است و ضرورت دارد قیمت ها تا سطح منطقی شدن برای مصرف کنندگان کاهش یاید.

بدیهی است این سازمان تمام توان خود را برای جلوگیری از سوداگری و التهاب آفرینی به منظور افزایش کاذب قیمت خودرو در بازار آزار به کار خواهد بست.

کد N1987894