روایت گلزن پرسپولیس از اتفاقات جالب رختکن و شادی گل برابر نود ارومیه

کد N1987374