ببینید عربستان اینطوری مدرن شد!

جمال خاشقچی, قتل روزنامه نگار سعودی , خاشقجی که بود, عربستان

در حاشیه تغییرات در عربستان سعودی و قتل عجیب جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد آل سعود، سایت کگل این کارتون را شاهزاده سعودی منتشرکرد.

در حاشیه تغییرات در عربستان سعودی و قتل عجیب جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد آل سعود، سایت کگل این کارتون را منتشرکرد.

کد N1985188