تمسخر وینگو به تیم ملوان؛ دیگر به آنها گل نزنید!

کد N1980855