نکته بهداشتی: آموزش تحمل به کودکان

مجله نکته بهداشتی روز,سلامت

همشهری آنلاین: جهان هر روز گوناگونی بیشتری پیدا می‌کند و والدین باید به کودکانشان بیاموزند که به افراد متفاوت از خودشان احترام بگذارند و با فکر باز با آنان مواجه شوند.

برای اینکه تحمل و مدارا را به کودکانتان بیاموزید، به این نکات توجه کنید:

- خودتان به دیگران احترام بگذارید.

- کودکتان همیشه گوش می‌دهند، بنابراین هنگامی که با افرادی که با شما متفاوت هستند، صحبت می‌کنید، حواستان به حرف‌هایتان باشد.

- درباره کلیشه‌های غیرمنصفانه که ممکن است رسانه‌ها به تصویر بکشند، با کودکتان صحبت کنید.

- به پرسش‌های کودکتان درباره تفاوت‌ها با دیگران با صداقت و احترام پاسخ دهید.

- به تفاوت‌های درون خود خانواده‌تان احترام بگذارید. به توانایی‌ها، علایق و شیوه‌های زندگی متفاوت کودکانتان با خودتان احترام بگذارید. به بی‌همتایی هر عضو خانواده‌تان احترام بگذارید.

- تحمل به معنای آن نیست که اجازه رفتارهای غیرقابل‌قبول را بدهید. تحمل به معنای آن است که هر کسی سزاوار رفتار محترمانه است و نباید با دیگران بر اساس تبعیض رفتار کرد.

- با ایجاد احساس پذیرش، احترام و ارزش در کودکتان عزت‌نفس کودکتان را تقویت کنید. کودکانی درباره خودشان احساس بدی دارند، با دیگران هم بد رفتار خواهند کرد.