سخنرانی رئیس جمهوری در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل

کد N1967679