محققان می گویند؛

برداشتن تخمدان با بیماری کلیوی مرتبط است

سلامت

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد زنانی که قبل از یائسگی، تخمدان هایشان را برمی دارند با ریسک بالای بیماری مزمن کلیوی روبرو هستند.

به گزارش

کد N1964135