کارگردان تعزیه حضرت اباعبدالله حسین و حضرت ابوالفضل عباس(ع):

وظیفه داریم تعزیه را به سمتی ببریم که تماشاگر با اعماق وجودش به کربلا فکر کند

کد N1962170