میرلوحی:

مهار سفید بالک‌ها یک اقدام ارزشمند است

اجتماعی

رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورا گفت: اقدامات شهرداری در خصوص مهار سفید بالک ها جای تقدیر دارد و امیدواریم این موارد بر پایه اصول علمی ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میر لوحی در هشتاد و هفتمین جلسه شورا گفت: امروز می خواهم به جای تذکر، تقدیر از مجموعه شهرداری داشته باشم.

وی ادامه داد: امسال اقدامات موثری را مجموعه شهرداری، مناطق، نواحی، سازمان بوستان ها، پیمانکاران و کارگران انجام دادند و زحمت جدی متحمل شدند و مطالعات صحیحی در زمینه مهار سفید بالک ها انجام شد.

میر لوحی افزود: امروز به وضوح مشاهده می کنیم جمعیت این آفت کاهش پیدا کرده و این نشان از اقدام ارزشمند مدیریت شهری در این زمینه است و امیدواریم این تدابیر و این برنامه ها در سالهای آتی دقیقتر و علمی تر در راستای اصول و اصلوب حفظ محیط زیست ادامه یابد.

 میر لوحی همچنین اظهار داشت: در این راستا جا دارد از کمیسیون سلامت شورا نیز مراتب تقدیر و تشکر در این خصوص ابراز دارم.   

کد N1961339