تکدی گری های پست مدرن

تکدی گری های مدرن, تکدی گری مدرن, تکدی گری

کمتر کسی است که این روزها تکدی گری را در چهره شهر نبیند اما آنچه این موضوع را غم انگیزتر می کند تکدی گری پست مدرن در دایرکت اینستاگرام است.

کمتر کسی است که این روزها تکدی گری را در چهره شهر نبیند اما آنچه این موضوع را غم انگیزتر می کند تکدی گری پست مدرن در دایرکت اینستاگرام است. در واقع مافیای تکدی گری کودکان با درآمدها 10-12 میلیونی کم بود حالا تکدی گری اینستاگرامی هم به آن افزوده شده. ویدئوی زیر حرف های بسیاری در این رابطه برای گفتن دارد:


تکدی گری های پست مدرنکمتر کسی است که این روزها تکدی گری را در چهره شهر نبیند اما آنچه این موضوع را غم انگیزتر می کند تکدی گری پست مدرن در دایرکت اینستاگرام است.
کد N1960594