احیای گــروه ملی صنعتی فولاد ایران با کمک بانک ملّی ایران

تولید ، تجارت ، خدمات,ایران,حقوق,فولاد,نقدینگی,بنگاه اقتصادی

به گفته غفوری، با شروع تولید در این بنگاه اقتصادی و از محل سود حاصل ازفروش، به زودی همه مطالبات کارگران تسویه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل گــروه ملی صنعتی فولاد ایران با تاکید بر این که تولید محصولات این بنگاه با دریافت مواد اولیه آغاز شده است، گفت: با از سرگیری تولید محصولات، گروه ملی صنعتی فولاد به روزهای اوج خود برمی‌گردد.

کسری غفوری با بیان این که این بنگاه اقتصادی پس از واگذاری به بانک ملی ایران به عنوان مطالبات ناشی از بدهی های گروه امیر منصور آریا با مشکلات متعددی مواجه شده بود، گفت: در دوره جدید مدیریت این بنگاه، با دستور مدیرعامل بانک ملی ایران نقاط بحرانی و چالش های اساسی فعالیت آن‌ شناسایی شد.

وی با تاکید بر این که بانک ملی ایران در دوره مدیریت حسین زاده با دقت مسائل گروه ملی صنعتی فولاد را رصد و به حل مشکلات آن اهتمام کرده است، اظهار کرد: پس از رایزنی های انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکل تامین مواد اولیه گروه ملی صنعتی فولاد از طریق فولاد خوزستان حل شده است.

غفوری افزود: گــروه ملی صنعتی فولاد ایران روزانه دو هزار تن مواد اولیه دریافت و آن را به محصولات نهایی تبدیل می کند، در نتیجه عملا فعالیت مجدد این بنگاه بزرگ قتصادی آغاز شده است.

وی با اشاره به این که هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش گروه ملی صنعتی فولاد ایران را نیز حل کرده اند، اظهار کرد:چهار ماه ازحقوق کارگران و کارکنان این بنگاه نیز به تعویق افتاده بود که باهمت بانک ملی ایران، دو ماه از این حقوق معوقه پرداخت شده است.

به گفته غفوری، با شروع تولید در این بنگاه اقتصادی و از محل سود حاصل ازفروش، به زودی همه مطالبات کارگران تسویه خواهد شد.

کد N1946798