واکنش به عدم صدور مجوز آلبوم «ابراهیم» چاوشی

محسن چاوشی, خواننده پاپ, مجوز آلبوم ابراهیم, مجوز آلبوم موسیقی, عدم صدور مجوز آلبوم محسن چاوشی

صدای درد مردم بودن هزینه داره، صدای مردم بمون که شانت بالا و مبراس و در حافظه هنر این مردم ماندگاری

فرخ‌نژاد در واکنش به عدم صدور مجوز آلبوم «ابراهیم» چاوشی در صفحه شخصی‌اش نوشت: صدای درد مردم بودن هزینه داره، صدای مردم بمون که شانت بالا و مبراس و در حافظه هنر این مردم ماندگاری