عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت اعلام کرد؛

اهمیت خرید راهبردی در نظام سلامت

اجتماعی

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت: خرید راهبردی خدمات سلامت می‌تواند بر جمع آوری منابع نظام سلامت تاثیر زیادی ‏داشته باشد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عزت‌اله گل علیزاده در تعریف تامین مالی در نظام سلامت گفت: فرآیندی که طی آن منابع جمع ‏آوری شده و از منشاء اولیه و ثانویه در صندوق‌های انباشتی جمع شده و به فعالیت‌های فراهم کننده تخصیص می‌یابد، به معنی تامین ‏مالی در نظام سلامت است. به منظور انجام تحلیل، تقسیم نظام سلامت به زیرگروه مفید شامل جمع آوری منابع، انباشت منابع و خرید ‏انجام می‌شود.‏

وی افزود: جمع آوری منابع به تحرک پول از منشاء اولیه مثل خانوارها و منشاء ثانویه مثل دولت اطلاق می‌شود. منابع را می‌توان از ‏طریق هشت ساز و کار اساسی به تحرک در آورد که این موارد عبارتند از پرداخت از جیب، بیمه اختیاری درآمد محور،‌ بیمه ‏اختیاری ریسک محور، بیمه اجباری، مالیات‌های عمومی، مالیات‌های گوشواره‌ای، منابع اعطایی از سازمان‌های دولتی و انتقال‌های ‏نهادهای اعطا کننده منابع شامل خیریه و غیره.‏

گل علیزاده با بیان این‌که انباشت منابع به معنی تجمیع منابع برای رسیدن به مزیت مشترک است، اظهار کرد: در واقع انباشت منابع یعنی ‏منابع مالی در یک خزانه جمع شود، به گونه‌ای که دیگر منابع به یک مشارکت کننده یا مشارکت کنندگان متصل نبوده و ریسک مالی به ‏اشتراک گذاشته شود. انباشت منابع کاملا مجزا از جمع آوری منابع است. زیرا برخی از سازوکارهای جمع آوری منابع مانند ‏حساب‌های پس انداز پزشکی، ریسک‌های مالی را در طول مشترکین به اشتراک نمی‌گذارد.‏

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت در تعریف خرید خدمت در نظام سلامت نیز بیان کرد: خرید فرآیندی است که طی آن، منابع ‏جمع آوری شده در صندوق‌های انباشت به نهادها یا فراهم کنندگان انفرادی برای تدارک مداخلات تخصیص داده می‌شود. خرید می‌تواند ‏از یک تمرین ساده بودجه‌بندی در یک نظام به شدت ادغام یافته نظام‌های عمومی تا راهبردهای پیچیده‌تر باشد که طی آن واحدهای ‏معینی از نهاده‌ها، ستانده‌ها یا پیامدها خریداری می‌شود.‏

وی با اشاره به اهمیت خرید راهبردی خدمات سلامت، اظهار کرد: طرح راهبردی شامل تصمیم‌هایی در مورد خدمات خریداری شده و ‏این‌که از چه کسی خریده شود، است. یعنی انتخاب آن چیزی که باید خریداری شود و این‌که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد که وارد ‏فهرست خرید شده یا از آن حذف شود. باید توجه کرد که طرح راهبردی می‌تواند بر جمع آوری منابع نظام سلامت تاثیر زیادی داشته ‏باشد.‏

کد N1925926