رئیس سازمان بهزیستی خبر داد؛

حمایت از نیازمندان در دستور کار دولت

اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به مشکلاتی که این روزها در راستای افزایش قیمت برای افراد کم درآمد ایجاد شده، گفت: توجه و حمایت های لازم از اقشار نیازمند در دستور کار دولت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم رونمایی از وب سایت بنیاد فرزانگان اظهار داشت: نظام نامه نظارتی در سازمان بهزیستی طراحی و اجرایی می شود و بر همین اساس خدمات ارائه شده به جامعه هدف و سالمندان ارتقاء پیدا خواهد کرد.

وی افزود: همچنین ساماندهی مراقبین کشور نیز در سایت فرزانگان راه اندازی شده به طوری که برای مراقبان آموزش دیده گواهینامه فعالیت صادر خواهد شد و براساس آن کیفیت خدمات ارتقا و رضایت مندی جامعه هدف بیشتر می شود.

رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: دو کارگروه ذیل دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی تشکیل می شود که شورای ملی سلامت و غذا و همچنین رفاه و تأمین اجتماعی دو کارگروهی هستند که نتایج آنها از طریق دبیرخانه شورا، سیاستگذاری خواهد شد.

بندپی گفت: در حال حاضر ۶۰۰-۷۰۰ هزار سالمند تحت پوشش بهزیستی هستند و البته سالمندانی نیز هستند که تحت پوشش نیستند اما درگیر مشکلات مالی هستند و ما قصد داریم به مرور به تمامی این افراد با تدوین برنامه های لازم خدمات ارائه دهیم.

وی با اشاره به اینکه سیاستگذاری برای سالمندان نباید به یک قشر خاص باشد گفت: باید همه سالمندان مورد حمایت قرار گیرند.

رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه دو گروه از سالمندان در معرض تهدید اختلال روانی و روحی قرار دارند، خاطرنشان کرد: دسته اول افرادی که تنها زندگی می کنند و گروه دوم نیز سالمندان نیازمند هستند که باید این افراد بیشتر از سایرین مورد حمایت قرار گیرند.

وی به شرایط فعلی جامعه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی و افزایش قیمت ها افراد کم درآمد و نیازمند در معرض تهدید قرار می گیرند و بر این اساس توجه و حمایت های لازم از مستمری بگیران و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیازمندان جامعه در دستور کار دولت قرار دارد.

کد N1925040