مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خبر داد:

رفع همپوشانی ۲.۵ میلیون بیمه شده تا پایان سال

سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، از رفع همپوشانی ۲.۵ میلیون بیمه شده تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی در مراسم رونمایی از سامانه ۱۶۶۶ بیمه سلامت، گفت: نظام ارجاع و راهنماهای بالینی زمانی محقق می شود که سازمان الکترونیک داشته باشیم.

وی افزود: قرار است همکاران ما از طریق سامانه ۱۶۶۶ پاسخگوی هموطنان باشند.

موهبتی، رفع همپوشانی بیمه ای را یکی از اهداف و ماموریت های سازمان الکترونیک عنوان کرد و گفت: با توجه به خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، تاکنون ۱.۷ میلیون رفع همپوشانی بیمه ای داشته ایم که تا پایان سال جاری به ۲.۵ میلیون نفر می رسد.

موهبتی تاکید کرد: کسانی که بیمه اجباری دارند، یعنی از حداقل دریافتی برخوردار هستند و نباید از خدمات بیمه رایگان برخوردار شوند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت بوده و شاغل هستند، شناسایی و از داشتن بیمه رایگان حرف خواهند شد. زیرا، بیمه رایگان حق افراد نیازمند است.

کد N1924975