مستثنی شدن خودروسازان و متقاضیان خودروهای فرسوده از رعایت برخی شروط دریافت تسهیلات

دولت,هیئت وزیران

هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نحوه دریافت تسهیلات در طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۳/۴/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۹۰۶۴۶/۹۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

شرکت‌های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون شهری و برون شهری جهت دریافت تسهیلات/ تعهدات از شروط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه، مفاد آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی موضوع تصویب­نامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و حدود مقرر در آیین‌نامه‌های تسهیلاتی و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و عدم شمولیت ماده (۱۴۱) قانون تجارت- مصوب ۱۳۱۱- و شرط عدم احتساب سقف جمعی و تسهیلات طرح مذکور و ذی­نفع واحد مستثنی می‌باشند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

کد N1916829