در صحن علنی شورای شهر صورت گرفت

تصویب جزئیات لایحه تخفیف و تقسیم خدمات بهشت زهرا(س)

اجتماعی

در جلسه امروز شورای شهر تهران (یک‌شنبه، ۳۱ تیر) جزئیات لایحه‌ «دستورالعمل نحوه اعمال تخفیف و تقسیط هزینه‌های خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا (س)» مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این لایحه در ۶ ماده، دستورالعمل تخفیف به شهروندان را مشخص کند که در جلسه امروز این مواد با تغییراتی به تصویب رسید.

این لایحه، ۶ ماده دارد که نحوه تخفیف به شهروندان را مشخص می‌کند. مواد اولیه این لایحه به صورت زیر است:

ماده یکم (۱) – به منظور رفاه حال خانواده های مستمند و کم بضاعت داغدار و افرادی که از تمکن مالی مناسب برای رتق و فتق حداقلی اموات خود برخوردار نیستند و ضرورت دفن اموات مسلمین که ضمن وجوب شرعی و کفایی مطابق قانون به عهده شهرداری می باشد و با توجه به مسبوق به سابقه بودن ارائه خدمات سازمان از ابتدا تاکنون (شامل تخصیص قبر و خدمات اعم از تغسیل، تکفین، تدفین و حمل جنائز و ...) و در جهت تسهیل و تسریع در انجام اینگونه امور و کاهش آلام خانواده های مشمول و مصیبت دیده در موارد خاص و استثناء به مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) اختیار داده می شود تا با لحاظ مفاد این دستورالعمل بشرح مواد آتی تا ۱۰۰درصد تخفیف جهت اعمال نسبت به هزینه های خدمات مذکور برای یک طبقه از قبور قطعات جاری و روز اعمال کند. 

ماده دوم (۲) – مرجع تشخیص جهت تصمیم گیری و احراز شرایط متوفیان مستمند، بی سرپرست، کم بضاعت، مجهول الهویه و سایر نیازمندان و موارد خاص با ذکر مصداق تخفیف یا تقسیط بشرح زیر است:

الف- ارائه معرفی نامه از دستگاه ها و نهادهای حمایتی مرتبط از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و ... و تائید مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س)

ب- معرفی از طرف رئیس شورای اسلامی شهر تهران و یا شهردار تهران 

ج- تشخیص مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) متناسب با شرایط  خاص هر متوفی و با ارائه تقاضای کتبی از سوی بستگان متوفی 

ماده سوم (۳)- در صورت تقسیط میزان هزینه ها و بهای خدمات، مدت تقسیط هزینه واگذاری حق انتفاع از قبور برای وابستگان متوفیان مشمول دستورالعمل حداکثر تا سقف ۱۲ ماه است.

تبصره -  در صورت عدم توانایی درپرداخت هزینه های سررسید شده توسط خانواده یا بستگان متوفی به تشخیص مدیرعامل و تصویب هیات مدیره از پرداخت بخشی یا کل مبلغ هزینه محاسبه شده با توجه به شرایط و میزان خدمات متعلقه، معاف خواهند شد. 

ماده چهارم (۴)- در خصوص حوادث پیش بینی نشده و غیرمترقبه ملی و شرایط خاص در صورت تقاضای بستگان متوفی، حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف در کلیه فازهای ۱و ۲و ۳ بهشت زهرا (س) با نظر و تشخیص مدیرعامل سازمان مذکور قابل اعمال است.

تبصره - شمول تخفیفات مطروحه در ماده ۴ این مصوبه، به تشخیص مدیرعامل سازمان، نسبت به متوفیان پرسنل شهرداری تهران موضوع ماده ۸۴ قانون شهرداری نیز تسری دارد.

ماده پنجم (۵)- بنا به پیشنهاد مدیرعامل، قسمتی یا کلیه اختیارات این مصوبه با نظر و تصویب هیات مدیره سازمان و صدور ابلاغ قبلی از سوی مدیرعامل به یکی از معاونین یا مدیران مربوطه (ترجیحاً معاون عروجیان یا مدیر پذیرش سازمان) قابل تفویض خواهد بود. 

ماده ششم (۶)- موارد واگذاری سازمان در خصوص قطعات خاص از جمله قطعات شهدای گرانقدر، نام آوران، هنرمندان، اهدای عضو و ... که مصادیق آنها قبلاً در نظام نامه نحوه واگذاری و قیمت گذاری قبور به موجب مصوبات مربوطه احصاء و مورد تبیین قرار گرفته است، کماکان تابع همان ضوابط است.

ماده هفتم (۷)- شهرداری تهران ( سازمان بهشت زهرا (س) ) مکلف است بصورت سالانه گزارش اجرای این مصوبه و هزینه های انجام شده را ارائه دهد. 

تغییرات لایحه در جلسه امروز شورا

در این جلسه پیشنهاد شد که بند الف ماده ۲ به گونه‌ای تغییر کند که نامه از کیمته امداد و بهزیستی، معیار تشخیص کم‌بضاعت بودن متقاضیان باشد. این تغییر با ۹ رای موافق در مقابل ۶ رای مخالف تصویب شد.

در این جلسه همچنین پیشنهاد حذف تبصره ماده ۳، با ۱۴ رای موافق از ۱۵ عضو حاضر به تصویب رسید.

کد N1916779