قرائت دستور کار صحن مجلس/ سوال علی مطهری از وزیر اطلاعات

مجلس,بخش خصوصی,شهرداری تهران,علی مطهری,مجلس شورای اسلامی,امیر حسین قاضی زاده

بهارستان نشینان امروز از وزیر اطلاعات سوال خود را وصول خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، امیر حسین قاضی زاده هاشمی دستور کار صحن علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد بررسی لایحه حفاظت از خاک

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی ( در اجرای ماده (۴۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح "اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان"

گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری و واگذاری املک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر( در اجرای ماده (۲۱۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد بررسی طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی ( در اجرای ماده (۲۱۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی طرح اصلاح بند (الف) ماده (۹۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست های خارجی در موردتحقیق و تفحص از وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در این موضوع

سوال علی مطهری و پنجاه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فقره و جواد کریمی قدوسی از وزیر اطلاعات.

کد N1916222